Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Informacja!

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2018 r. spółka Nova Centrum Edukacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zmienia treść klauzuli dot. wykorzystywania wizerunku. Poniżej treść nowej klauzuli:

„Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na stronie internetowej prowadzonej przez NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8, a także w materiałach promocyjnych i publikacjach firmowych Nova Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. takich jak katalog reklamowy, ulotka, gazetka szkolna, plakat, film promocyjny zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć, kursów, szkoleń, zjazdów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach firmowych takich jak katalog reklamowy, ulotka, gazetka szkolna, plakat, film promocyjny. Zawierając niniejszą zgodę zrzekam się roszczeń o wynagrodzenie względem NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.”

Jednocześnie informujemy, że treść powyższej klauzuli została wprowadzona do wzorów umów podpisywanych od dnia 2 stycznia 2018 r. przez Nova Centrum Edukacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188