Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Terapia środowiskowa

Terapia środowiskowa to różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- placówkach służby zdrowia,

- domach pomocy społecznej,

- klubach seniora,

- zakładach opiekuńczych.

 

Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 


SPECJALNOŚĆ

 

TERAPIA ŚRODOWISKOWA

 

325201

 

SPECIALITY

 

COMUNITY HEALTH WORKERS

 

3253

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA


 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Obszary zainteresowań współczesnej psychologii

10

 

10

2

Zdrowie psychiczne i jego mechanizmy

20

 

20

3

Pozyskiwanie i udzielanie wsparcia

35

 

35

4

Komunikacja werbalna i niewerbalna

20

 

20

5

Techniki autopsychoterapii

 

20

20

6

Człowiek wobec stresu

 

20

20

7

Rozwój osobisty i samorealizacja

 

30

30

8

Aspekty samooceny, kontroli wewnętrznej i poczucia przynależności

 

30

30

9

Komunikacja w języku angielskim

 

20

20

10

Diagnoza potrzeb i wywiad środowiskowy

25

 

25

11

Dokumentacja terapeutyczna

 

10

10

Razem

110

130

240

       


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188