Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik administracji z certyfikatem przepisów RODO

Zawód: Technik administracji z certyfikatem przepisów RODO

Kwalifikacja:                                               

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji                                                                                                      

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.                                               

                                                        

Warunki rekrutacji:                                                

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!      

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.                                            

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                                  

                                                        

Potrzebne  dokumenty:                                                       

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

                                                                                              

Korzyści dla Absolwentów:                                                  

Po ukończeniu kierunku, będziesz potrafił/a:                                             

Wykonywać prace biurowe w jednostce organizacyjnej                                                        

Udzielać informacji pracownikom oraz interesantom                                              

Kompletować i porządkować akty prawne w jednostce organizacyjnej                                           

Sporządzać protokoły, analizy i sprawozdania                                            

Udostępniać dokumenty klientom wewnętrznym i zewnętrznym                                                     

Prowadzić dokumentacje kadrową pracowników                                                     

Sporządzać dokumenty finansowe zgodnie z procedurami                                                  

Sporządzać dokumenty dotyczące spraw administracyjnych w jednostce organizacyjnej i organizować postępowania administracyjne


ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ! ---> zapisz się już teraz

                                                                      

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA 

Zawód: technik administracji z certyfikatem przepisów RODO 334306

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Forma kształcenia: zaoczna

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji           

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw     35   35
4 Organizacja pracy biurowej 25 25     50
5 Podstawy prawa administracyjnego   20 20 20 60
6 Podstawy prawa cywilnego     20 20 40
7 Podstawy prawa pracy 45       45
8 Podstawy prawa finansowego       35 35
9 Język obcy 20 20     40
Ogólna liczba godzin 110 65 75 75 325
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
10 Pracownia pracy biurowej   45 45 45 135
11 Postępowanie w administracji 55 55 55 55 220
Ogólna liczba godzin 55 100 100 100 355
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       140           (4 tyg.) 140           (4 tyg.)
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru
                    
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188