Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy z certyfikatem RODO

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy z certyfikatem przepisów RODO                            

Kwalifikacja:                                               

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 

                       

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.       

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.                           

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

                                          

Warunki rekrutacji:                                               

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok! 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.                                            

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.                                                    

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.                                           

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.                                                  

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                                 

                                                        

Potrzebne  dokumenty:                                                      

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)                                          

                                                        

Korzyści dla Absolwentów:                                                 

Po ukończeniu kierunku będziesz potrafił/a:                                             

Prowadzić okresowe i bieżące kontrole stanowisk pracy, pomieszczeń pracy

Kontrolować problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy

Opracowywać i opiniować plany modernizacji oraz rozwoju zakładu pracy pod względem BHP

Oceniać stopnie zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowane przez czynniki występujące w środowisku pracy

Organizować i prowadzić szkolenia z zakresu BHP

Ustalić okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy jako członek zespołu powypadkowego

Rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i ergonomią w zakładzie pracy

Popularyzować zagadnienia z zakresu BHP    

    

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ! ---> zapisz się już teraz


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy z certyfikatem przepisów RODO 325509

Cykl kształcenia: 3 semestry (1,5 roku)                                                         

Forma kształcenia: zaoczna                                                               

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:                                                                     

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy                     

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10   20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Podstawy prawa pracy 45     45
3 Techniczne bezpieczeństwo pracy   30 30 60
4 Ergonomia w procesie pracy 40     40
5 Zagrożenia w środowisku pracy   30 30 60
6 Język obcy 20 20   40
Ogólna liczba godzin 105 80 60 245
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
7 Pracownia komunikacji interpersonalnej   25   25
8 Ocena ryzyka zawodowego 30 30 30 90
9 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 30 30 30 90
10 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy     60 60
Ogólna liczba godzin 60 85 120 265
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 180 530
Praktyka zawodowa     140 
(4 tyg.)
140  
(4 tyg.)
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec III semestru
                         
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188