Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik ekonomista

Kierunek: Technik ekonomista 331403

Kwalifikacja:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30     50
5 Podstawy ekonomii 20       20
6 Elementy statystyki 20       20
7 Przepisy prawa cywilnego   15     15
8 Przepisy prawa administracyjnego   15     15
9 Przepisy prawa spółek i prawa podatkowego       10 10
10 Ekonomika przedsiębiorstw     20 15 35
11 Przepisy prawa pracy   20     20
12 Wynagrodzenia, podatki i rozliczenia z ZUS     60 40 100
13 Rachunkowość  20 75     95
Ogólna liczba godzin 135 155 80 65 435
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
14 Technika i praca biurowa 30 50     80
15 Prowadzenie biura rachunkowego   20 115   135
16 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych       135 135
17 Analiza ekonomiczna i statystyczna     20 21 41
Ogólna liczba godzin 30 70 135 156 391
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 165 225 215 221 826
Praktyka zawodowa       240 240
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.36 odbywać się będzie po III semestrze
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.35 odbywać się będzie po IV semestrze


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik ekonomista zajmuje się organizacja i zarządzaniem pracą biura/ organizacji, prowadzi ewidencje, oblicza wskaźniki określające sytuację ekonomiczno-finansową organizacji. Analizuje i ocenia, proponuje rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami organizacji.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w dowolnym podmiocie gospodarczym/ organizacji bez względu na formę prawna czy własnościową.

 

Po uzupełnieniu kwalifikacji o A.65. można uzyskać tytuł Technik rachunkowości.


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188