Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik hotelarstwa z gastronomią i obsługą turystyczną

Kierunek: Technik hotelarstwa z gastronomią i obsługą turystyczną

422402

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacja:

TG.12. Planowanie i relizacja usług w recepcji (465 godzin)
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (310 godz.)


Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30     50
5 Podstawy turystyki 15       15
6 Zasady żywienia człowieka 30       30
7 Podstawy prawa 15       15
8 Podstawy hotelarstwa   60     60
9 Organizacja pracy służby pięter       15 15
10 Działalność recepcji    30 20   50
11 Organizacja pracy w hotelarstwie z obsługą turystyczną   20 20   40
12 Ekonomika, organizacja i marketing w hotelarstwie     20 30 50
13 Usługi dodatkowe w hotelarstwie       45 45
14 Język niemiecki zawodowy     20 30 50
Ogólna liczba godzin 135 140 80 120 475
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
15 Technika i praca biurowa w hotelarstwie 30 20     50
16 Obsługa turystów, klientów biznesowych i prywatnych   20 50   70
17 Działalność restauracyjna hotelu       30 30
18 Pracownia hotelarstwa     70 80 150
Ogólna liczba godzin 30 40 120 110 300
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 165 180 200 230 775
Praktyka zawodowa     200 120 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.12. odbywać się będzie po semestrze III
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.13. odbywać się będzie po semestrze IV


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Technik hotelarstwa zajmuje się organizacja i zarządzaniem działalnością hotelarską, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, prowadzi negocjacje, analizuje jakość i efektywność prowadzonych usług .

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w dowolnym podmiocie gospodarczym/ organizacji prowadzącym działalność hotelarską bez względu na formę prawna czy własnościową.

 

 


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188