Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik logistyk

Kierunek: Technik logistyk 333107

Kwalifikacja:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarzadzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30 20 20 90
5 Podstawy ekonomii 20       20
6 Elementy statystyki 20       20
7 Podstawy logistyki   30     30
8 Procesy logistyczne   30     30
9 Gospodarka zapasami i magazynem   60 40   100
10 Podstawy transportu i spedycji     30 70 100
Ogólna liczba godzin 115 150 90 90 445
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Technika i praca biurowa 30 50     80
12 Obsługa magazynów   40 130   170
13 Organizacja procesów transportowych i spedycyjnych     20 113 133
14 Dokumentacja transportowo-spedycyjna       50 50
Ogólna liczba godzin 30 90 150 163 433
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 145 240 240 253 878
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.22 odbywać się będzie po III semestrze
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.32 odbywać się będzie po IV semestrze


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik logistyk zajmuje się organizacja i zarządzaniem łańcucha przepływu zasobów w organizacji i w sieci podmiotów, analizuje jego skuteczność i efektywność.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w dowolnym podmiocie gospodarczym/ organizacji bez względu na formę prawna czy własnościową.

 

 


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188