Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Terapeuta zajęciowy

Zawód: Terapeuta zajęciowy                                                                                                       

Kwalifikacja:                                               

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 

                                                                                               

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.                                                

                                                        

Warunki rekrutacji:

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                                 

 

Potrzebne  dokumenty:                                                       

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)                                                       

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki) 

                                                                                      

Korzyści dla absolwentów:                                                  

Po ukończeniu kierunku, będziesz potrafił/a:                                             

Nawiązywać kontakt z pacjentem jego rodziną i środowiskiem                                           

Przeprowadzać diagnozy biopsychospołecznych potrzeb pacjenta                                                   

Ustalać potrzeby pacjenta i jego rodziny                                                       

Określać cele terapeutyczne                                                

Planować proces terapeutyczny                                                       

Prowadzić proces terapeutyczny z wykorzystaniem metod i technik terapii zajęciowej

Modyfikować plan terapeutyczny                                                    

Dokumentować proces terapeutyczny z zastosowaniem technik informatycznych

Planować karierę zawodową     

             

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ! ---> zapisz się już teraz


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA  - SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: terapeuta zajęciowy 325907                                                                                         

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)                                                                                           

Forma kształcenia: stacjonarna                                                                                                  

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:                                                                                                 

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej  

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem tygodniowo Liczba godzin w cyklu kształcenia
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 1 1     1 32
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Podstawy terapii zajęciowej 2 2 2 2 4 128
3 Podstawy prawne w terapii zajęciowej 2       1 32
4 Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka 3 3 2 2 5 160
5 Komunikacja interpersonalna 1       0,5 16
6 Komunikacja alternatywna     2   1 32
7 Język migowy   1,5     0,75 24
8 Język obcy 2       1 32
9 Metodyka terapii zajęciowej 3 3,5     3,25 104
10 Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej     2 2 2 64
Ogólna liczba godzin 13 10 8 6 18,5 592
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Metody i techniki terapii zajęciowej 5 5 5 5 10 320
12 Diagnozowanie w terapii zajęciowej   3 3 3 4,5 144
13 Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej     3 5 4 128
Ogólna liczba godzin 5 8 11 13 18,5 592
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 19 19 19 19 38 1216
Praktyka zawodowa     70           (2 tyg.) 140           (4 tyg.) 210                   (6 tyg.)  
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru
                       
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188