Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Darmowe szkolenia dla osób bezrobotnych!
2019-03-14

Darmowe szkolenia dla osób bezrobotnych!


Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy do wzięcia udziału w naszych kursach oraz szkoleniach. 

  • Chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i podnieść kompetencje zawodowe? 
  • Szukasz czegoś darmowego? 
  • Skieruj się do Urzędu Pracy, w którym jesteś zarejestrowany. 
  • Dopytaj o szczegóły swojego doradcę zawodowego, uzupełnij odpowiedni wniosek i jako instytucję szkoleniową podaj NOVA Placówka Kształcenia Ustawicznego. Nasz nr w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych to: 2.14/00315/2014.
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Pracy kurs/szkolenie zostanie przez urząd opłacone w całości. 
  • Zapoznaj się z naszą ofertą dostępną na stronie www oraz uzupełnij formularz zgłoszeniowy online. 
  • Skontaktujemy się z Tobą i ustalimy wszystkie szczegóły. 

Realizujemy projekty, które mogą być dofinansowane przez Urząd Pracy osobom bezrobotnym w każdym wieku.

wstecz
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188