Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Białystok

Praktyki zawodowe

Praktykę zawodową realizują słuchacze:

Policealnej Szkoły Zawodowej (PSZ)
> Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ)

 

Etapy realizacji praktyki zawodowej:

1. Wyszukanie zakładu pracy, przedsiębiorstwa, firmy. Zapytanie o praktykę.
2. Zgłoszenie się do sekretariatu szkoły z danymi zakładu pracy: nazwa zakładu, adres, regon. Odebranie skierowania na praktykę zawodową oraz dwóch egzemplarzy umowy o praktyki dla zakładu pracy.
3. Realizacja praktyki w wymiarze z tabeli poniżej.
4. Wypełnienie dziennika praktyk oraz uzyskanie oceny (w dzienniczku praktyk) z zakładu pracy.
5. Rozliczenie się z praktyki zawodowej ze szkołą - zdanie dzienniczka praktyk wraz z jednym egzemplarzem umowy z zakładem pracy.

 

Terminarz rozliczenia praktyki zawodowej - złożenie dziennika praktyk:

do 1 stycznia - gdy praktykę realizował słuchacz w semestrze zimowym

do 1 czerwca - gdy praktykę realizował słuchacz w semestrze wiosennym

 

SEMESTRALNE WYMIARY PRAKTYK DLA SŁUCHACZY PSZ I KKZ
x

Zawód

sem. I

sem. II

sem. III

sem. IV

Łączny wymiar

Technik usług kosmetycznych 

 

 

2 tyg.

2 tyg.

4 tyg.

Technik BHP 

2 tyg.

2 tyg.

x

4 tyg.

Technik turystyki wiejskiej 

4 tyg.

4 tyg.

8 tyg.

Technik weterynarii 

2 tyg.

2 tyg.

4 tyg.

Technik rachunkowości 

2 tyg.

2 tyg.

4 tyg.

Technik administracji

8 tyg.

8 tyg.

Technik informatyk

4 tyg.

4 tyg.

Technik usług fryzjerskich

1 tydz.

1 tydz.

2 tyg.

4 tyg.

Technik logistyk

2 tyg.

1 tydz.

1 tydz.

4 tyg.

Technik budownictwa 

2 tyg.

1 tydz.

1 tydz.

4 tyg.

Technik masażysta

2 tyg.

2 tyg.

4 tyg.

Asystentka stomatologiczna

4 tyg.

x

x

4 tyg.

Higienistka stomatologiczna

4 tyg.

4 tyg.

Technik sterylizacji medycznej

2 tyg.

2 tyg.

x

x

4 tyg.

 


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188