Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Kraków

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny 2019

Proszę zapoznać się z komunikatem dotyczącym przyborów z jakich można korzystać na egzaminie maturalnym - TUTAJ. Przybory

Harmonogram egzaminów pisemnych znajduje się TUTAJ.


Egzaminy w formie ustnej odbędą się 11, 13 i 18 maja przy ul. Szewskiej 14. Dokładny harmonogram dostępny w sekretariacie szkoły.


Egzaminy pisemne odbędą się w budynku Biprostalu przy ulicy Królewskiej 57. Proszę o przybycie co najmniej 40 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Proszę nie zapomnieć o dokumencie potwierdzającym tożsamość.

Życzymy Państwu wysokich wyników i powodzenia!
Pisemny egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia o godzinie 9:00 w budynku Biprostalu przy ulicy Królewskiej 57

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188