Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Kraków

Egzamin PSPK

Egzamin na specjalistę jest w formie pisemnej lub w formie pisemnej i praktycznej.

 

Aby zdać egzamin i uzyskać tytuł specjalisty, należy uzyskać co najmniej 50% z części pisemnej oraz co najmniej 75% z części praktycznej. Dla każdego kierunku ustalana jest odrębna punktacja, która przeliczana jest na ocenę końcową.

 

 

Do egzaminu przystępuje absolwent, który:

•  zaliczył pozytywnie wszystkie przedmioty objęte szkolnym planem nauczania,

•  złożył deklarację przystąpienia do egzaminu w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2016 r. ogłoszonym przez Dyrekcję NOVA CE oddział w Gdyni.

•  dokonał opłaty za organizację egzaminu w wysokości zgodnej z podpisaną umową. Jest to opłata administracyjna za przygotowanie stanowisk do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z danej specjalności.

 

 

DEKLARACJA: [POBIERZ]

 

TERMINARZ I FORMA EGZAMINÓW:

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188