Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Asystent osoby niepełnosprawnej

Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej                                                                                            

Kwalifikacja:                                               

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej      

                                                                                                 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. 

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

                                                        

Warunki rekrutacji:                                                

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                                  

                                                        

Potrzebne  dokumenty:                                                       

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)                                                       

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

                                                        

Korzyści dla Absolwentów:                                                  

Po ukończeniu kierunku, będziesz potrafił/a:                                             

Udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji

Świadczyć opiekę i wsparcie w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej

Wesprzeć osobę niepełnosprawną w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej

Planować wraz z osobą niepełnosprawną i/lub jej rodziną i kompleksowe wsparcie    

                                                  

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ! ---> zapisz się już teraz


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA 

Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej 341201                                                   

Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok)                                                 

Forma kształcenia: zaoczna                                                 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:                                                       

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy  20   20
3 Podstawy psychologii i socjologii 20   20
4 Elementy pracy socjalnej    20 20
5 Podstawy opieki 30 30 60
6 Język obcy 20 20 40
Ogólna liczba godzin 90 70 160
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
7 Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej    30 30
8 Pracownia opiekuńczo - pielęgnacyjna 50 50 100
9 Trening umiejętności i kompetencji społecznych  10   10
10 Aktywizacja osoby podopiecznej i z niepełnosprawnościami  20 20 40
Ogólna liczba godzin 80 100 180
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa   140           (4 tyg.) 140           (4 tyg.)
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188