Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Opiekunka środowiskowa

Zawód: Opiekunka środowiskowa                                                                                                                                        

Kwalifikacja:                                                             

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

                                                                  

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS                                                              

                                                                                    

Warunki rekrutacji:                                                               

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                                                

                                                                                    

Wymagane   dokumenty:                                                                   

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki) 

                                                       

Korzyści dla absolwentów:                                                                

Po ukończeniu kierunku będziesz potrafił/a:                                                            

Organizować opiekę oraz wsparcie społeczne osobie podopiecznej

Sprawować opiekę nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej

Pomagać osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego

Motywować osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej           

                                                   

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ! --->  zapisz się już teraz

                                                                         

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: opiekunka środowiskowa 341204

Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok)

 Forma kształcenia: zaoczna

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Podstawy psychologii i socjologii 20   20
3 Podstawy komunikacji społecznej i pracy socjalnej   25 25
4 Język migowy   20 20
5 Podstawy opieki 30 30 60
6 Organizacja opieki środowiskowej 15   15
7 Język obcy 20 10 30
Ogólna liczba godzin 85 85 170
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
8 Pracownia opiekuńczo - pielęgnacyjna 55 55 110
9 Aktywizacja osoby podopiecznej i z niepełnosprawnościami  30 30 60
Ogólna liczba godzin 85 85 170
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa   140
(4 tyg.)
140
(4 tyg.)
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188