Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik ochrony fizycznej osób i mienia 

SPECJALNOŚĆ

 

 

 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 

541315

 

SPECIALITY

 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 

 

5414

 


L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Język angielski zawodowy 20 20     40
5 Kompetencje personalne i społeczne 15       15
6 Przepisy prawa w ochronie osób i mienia 20       20
7 Podstawy ochrony osób i mienia 20 25     45
8 Organizacja ochrony osób, mienia i środków pienieżnych 20 50 20 10 100
9 Zabezpieczanie imprez masowych     50 30 80
Ogólna liczba godzin 135 95 70 40 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
10 Ochrona osób i mienia   70 55 65 190
11 Technika i praca biurowa 30       30
12 Konwojowanie     50   50
13 Dozór urządzeń i systemów alarmowych       40 40
14 Wyszkolenie strzeleckie       30 30
Ogólna liczba godzin 30 70 105 135 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188