Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik sterylizacji medycznej

Zawód: Technik sterylizacji medycznej                                                                                     

Kwalifikacja:                                               

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych                                                                                               

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. 

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.                                 

                                                        

Warunki rekrutacji:                                                

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                                  

                                                        

Potrzebne  dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)  

                                                                                      

Korzyści dla Absolwentów:                                                  

Po ukończeniu kierunku, będziesz potrafił/a:  

Kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji 

Przeprowadzać mycie, dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń

Przeprowadzać kontrolę procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Prowadzić dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji               

                                                                                                                            

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ! ---> zapisz się już teraz


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: technik sterylizacji medycznej 321104                                            

Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok)                                                 

Forma kształcenia: zaoczna                                                 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:                                                       

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych    

     
L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20   20
3 Anatomia i fizjologia 20   20
4 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia   15 15
5 Elementy mikrobiologii z epidemiologią   10 10
6 Język obcy 20 20 40
7 Organizacja ochrony zdrowia 15   15
8 Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych 20   20
9 Metody sterylizacji instrumentarium medycznego   20 20
10 Dekontaminacja sprzętu endoskopowego  10   10
Ogólna liczba godzin 105 65 170
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Komunikacja interpersonalna   25 25
12 Technologie informatyczne   15 15
13 Podstawy instrumentarium medycznego 15 15 30
14 Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego 25 25 50
16 Pracownia sterylizacji medycznej 25 25 50
Ogólna liczba godzin 65 105 170
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa   140         
(4 tyg.)
140        
(4 tyg.)
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru
 
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188