Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik sterylizacji medycznej

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik sterylizacji medycznej

Symbol cyfrowy zawodu: 321104


Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu 
używanego do diagnozowania i leczenia. 
Do 
zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i 
dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji oraz 
kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym.


W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:
 
 

K1 - Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (Z.20. )


Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- dobierania metody dezynfekcji lub sterylizacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego,

- wykonywania mycia i dezynfekcji,

- wykonywania sterylizacji.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- pracowniach endoskopowych,

- gabinetach stomatologicznych,

- pracowniach mikrobiologii.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODZIEŻY


 

SPECJALNOŚĆ

 

 

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

 

 

321104

 

SPECIALITY

 

MEDICAL IMAGING AND THERAPEUTIC EQUIPMENT TECHNICIANS

 

 

 

3211

 
 

Szkolny plan nauczania

Kwalifikacje:

K1 - Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (Z.20.)

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr I

semestr II

Liczba godzin tygodniowo
w okresie nauczania

Liczba godzin
w  okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

2

 

1

32

Łączna liczba godzin

2

0

1

32

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych

2

 

1

32

2

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elemetami pierwszej pomocy

2

 

1

32

3

Język migowy

 

2

1

36

4

Język obcy zawodowy (angielski)

2

 

1

35

5

Technologia mycia  i dezynfekcji z elementami informatyki

3

2

2,5

80

6

Technologia sterylizacji z elementami informatyki

3

2

2,5

80

Łączna liczba godzin

12

6

9

295

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Wykonywanie dekontominacji medycznej

5

9

7

225

2

Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej

 

2

1

35

3

Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

 

2

1

35

Łączna liczba godzin

5

13

9

295

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

17

19

18

590

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

19

19

19

 

Wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

semestr I

 

 

semestr II

4

160

Razem

4

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec drugiego semestru 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188