Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Terapeuta zajęciowy
NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODZIEŻY


SPECJALNOŚĆ

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 

325907

 

SPECIALITY

 

HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS NOT ELSEWHERE ELLASIFIED

 

3259

 
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA  

Kwalifikacje:

K1 -

Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (Z.9.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa

Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania

Liczba godzin w  cyklu nauczania

I

II

semestr 1

semestr 2

semestr 1

semestr 2

Przedmioty ogólnokształcące

1

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

6

192

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

2

2

1

 

2,5

80

2

Język obcy w terapii zajęciowej

2

2

 

 

2

64

3

Podstawy psychologii i pedagogiki

3

3

 

 

3

96

4

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

6

5

 

 

5,5

176

5

Język migowy

3

 

 

 

1,5

48

6

Podstawy terapii zajęciowej

9

6

3

3

10,5

336

Łączna liczba godzin

25

18

4

3

25

800

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Planowanie i organizacja terapii zajęciowej

 

3

6

5

7

224

2

Prowadzenie terapii zajęciowej

 

4

15

15

17

544

3

Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego

 

 

 

2

1

32

Łączna liczba godzin

0

7

21

22

25

800

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

25

25

25

25

50

1600

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

28

28

28

28

56

1792

 

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

 

 

 

 

 

sem I - zgodnie z podstawą programową

 

 

 

 

 

 

 

sem II - zgodnie z podstawą programową

2

80

 

 

 

 

 

sem III - zgodnie z podstawą programową

 

 

 

 

 

 

 

sem IV - zgodnie z podstawą programową

2

80

 

 

 

 

 

Razem

4

160

 

 

 

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec klasy drugiej


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188