Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik przemysłu mody

Zawód: Technik przemysłu mody 311941

Kwalifikacje:

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (668 godzin)
AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (210 godzin)


L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30     50
5 Rysunek techniczny w przemyśle mody 23       23
6 Projektowanie odzieży 50 50 40   140
7 Technologia i maszynoznawstwo odzieży 40 60 50   150
8 Stylizacja i trendy w modzie       30 30
9 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych       30 30
10 Marketing w przemyśle mody       20 20
11 Organizacja pokazów mody       30 30
Ogólna liczba godzin 188 140 90 110 528
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Komputerowe wspomaganie projektowania odzieży     30 10 40
12 Wykonywanie, dokumentacja i rozliczanie wyrobów odzieżowych   85 150   235
13 Wytwarzanie wyrobów odzieżowych       60 60
14 Sprzedaż wyrobów odzieżowych       25 25
Ogólna liczba godzin 0 85 180 95 360
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 188 225 270 205 888
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.14 odbywać się będzie po III semestrze
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.42 odbywać się będzie po IV semestrzePraktyki zawodowe: 4 tygodnie=160 godzin.

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik przemysłu mody zdobędzie umiejętności pozwalające nie tylko projektować i wykonywać wyroby odzieżowe, ale również skutecznie dobierać metody i instrumenty promocji kolekcji oraz planować działania logistyczne związane z jej sprzedażą.

Praca: w wytwarzających wyroby odzieżowe, może być zatrudniony na stanowiskach: kierownika produkcji, pracownika działu przygotowania produkcji, konstruktora odzieży, technologa wyrobów odzieżowych oraz mistrza, może też realizować zadania związane z promocją i dystrybucją wyrobów odzieżowych, projektowaniem kolekcji oraz organizacją pokazów wyrobów odzieżowych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wykonywaniem wyrobów odzieżowych.

 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188