Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik weterynarii z certyfikatem podstaw behawiorystki zwierząt
Zawód technik weterynarii skierowany jest do osób zainteresowanych wykonywaniem czynności
pomocniczych w lecznicach weterynaryjnych, instytucjach właściwych dla kontroli i nadzoru
weterynaryjnego, chowem i hodowlą zwierząt, prowadzeniem profesjonalnej opieki nad zwierzętami,
prowadzeniem własnej działalności z zakresu usług unasienniania zwierząt, pielęgnacji zwierząt lub
prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Zawód: Technik weterynarii

nauka trwa 2 lata (4 semestry),

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

Szkolny plan nauczania:

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

15

 15

 

 

30

2

Język angielski zawodowy

20

 

 

20

8

Podstawy przedsiębiorczości

 20

20

9

Komunikacja personalna i społeczna

 15

 

 

15

10

Marketing i zarządzanie kliniką weterynaryjną

 10

 

 

10

5

Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych

9

 

9

11

Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt

70

70

40

180

12

Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt

100

 100

 100

300

13

Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego

 40

40

45

55

180

Ogólna liczba godzin

129

225

215

195

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

764

Praktyka zawodowa

 

 

 

280

 


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188