Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kierunek: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacja:

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30     50
5 Zasady żywienia człowieka 30 20     50
6 Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych   20 20   40
7 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 55 60 70   185
8 Analiza żywnosci       30 30
9 Planowanie i ocena żywienia       70 70
10 Organizacja usług gastronomicznych       35 35
11 Ekonomika i organizacja zakładów gastronomicznych     20   20
Ogólna liczba godzin 160 130 110 135 535
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych       60 60
13 Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 30 90 130   250
Ogólna liczba godzin 30 90 130 60 310
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 190 220 240 195 845
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.07. odbywać się będzie po semestrze III
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację TG.16. odbywać się będzie po semestrze IV


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, organizuje usługi gastronomiczne, zarządza lokalami gastronomicznymi, obsługuje klientów i nadzoruje prace zespołu.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w dowolnym podmiocie gospodarczym/ organizacji prowadzącym usługi gastronomiczne bez względu na formę prawną czy własnościową. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą

 

Po uzyskaniu kwalifikacji T.6. można uzyskać tytuł Kucharz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

 


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188