Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Asystentka stomatologiczna z ortodoncją

Zawód: Asystentka stomatologiczna z certyfikatem z ortodoncji                                       

Kwalifikacja:                                               

MED. 01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.       

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.                           

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.                                               

 


                                                                 

Warunki rekrutacji:                                                 

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!                                            

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.                                            

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.                                    

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.                                                    

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.                                           

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.                                                  

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                                  

                                                                      

Potrzebne  dokumenty:                                                       

Świadectwo ukończenia szkoły średniej  (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)                                                       

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

                                                                      

Korzyści dla Absolwentów:                                                  

Po ukończeniu kierunku, będziesz potrafił/a:                                             

Przygotować gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty                                                    

Asystować lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów                                                     

Przygotować i przechowywać leki i materiały stosowane w stomatologii                                        

Przygotować, konserwować, dekontaminować, przechowywać narzędzia i sprzęt stosowany w stomatologii zgodnie z przepisami                                                       

Prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego      

                                                  

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ!  --->zapisz się już teraz          

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA        

Zawód: asystentka stomatologiczna z certyfikatem z ortodoncji 325101                                       

Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok)                                                               

Forma kształcenia: stacjonarna                                                                      

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:                                                                     

MED. 01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy                                                             

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem tygodniowo Liczba godzin w cyklu kształcenia
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 1 1 1 32
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy  2   1 32
3 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 2 2 2 64
4 Działalność zawodowa i organizacja ochrony zdrowia 1 1 2 64
5 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia   1 0,5 16
6 Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym   1 0,5 16
7 Język obcy 2 1,5 1,75 56
8 Język migowy    1,5 0,75 24
9 Komunikacja interpersonalna 1   0,5 16
10 Materiałoznawstwo w stomatologii 2   1 32
Ogólna liczba godzin 10 10 10 320
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym 4 4 3,5 112
12 Pracownia farmakoterapii stomatologicznej i techniki pracy w gabinecie dentystycznym 56 5 160
Ogólna liczba godzin 9 8 8,5 272
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 20 19 19,5 624
Praktyka zawodowa   140         
(4 tyg.)
140
(4 tyg.)
 
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188