Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Higienistka stomatologiczna z ortodoncją i implantologią
Zawód: Higienistka stomatologiczna z certyfikatem z ortodoncji i implantologii

Kwalifikacja:
MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Wyjątkowa oferta tylko w NOVA C.E.!

Asystentka stomatologiczna + Higienistka stomatologiczna w 2 lata zamiast 3.

1. Jeśli chcesz się ZAPISAĆ PO RAZ PIERWSZY – zapisując się w NOVA C.E. na kierunek ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA (1 rok) masz możliwość uzyskania drugiego zawodu HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA (normalnie trwającego 2 lata a w NOVA C.E. 1 rok).

2. Jeśli jesteś ABSOLWENTEM kierunku ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA – zapisując się w NOVA C.E. na kierunek HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA kończysz go w 1 rok, a nie w 2 lata.
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA ma dużo szersze uprawnienia niż ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA m.in.:

- wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty, co daje większe możliwości znalezienia pracy w specjalistycznym gabinecie stomatologicznym,

- prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach co pozwala na zatrudnienie w szkołach.Warunki rekrutacji:

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

Potrzebne  dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)


Korzyści dla Absolwentów:

Po ukończeniu kierunku, będziesz potrafił/a :

Realizować świadczenia z zakresu profilaktyki stomatologicznej

Organizować pracę związane ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii

Wykonywać czynności administracyjne i prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego

Wykonywać wstępne badania stomatologiczne, profilaktyczne, diagnostyczne i zabiegi rehabilitujące jamę ustną

Prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocji zdrowia w różnych środowiskach


ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ!  --->  zapisz się już teraz

                           

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: higienistka stomatologiczna  z certyfikatem z ortodoncji i implantologii 325102

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Forma kształcenia: stacjonarna

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem tygodniowo Liczba godzin w cyklu kształcenia
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 1 1     1 32
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy  2       1 32
3 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 2 2 2 2 4 128
4 Działalność zawodowa i organizacja ochrony zdrowia 1 1 2 2 4 128
5 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia   1     0,5 16
6 Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym   1     0,5 16
7 Język obcy 2 1,5     1,75 56
8 Język migowy    1,5     0,75 24
9 Komunikacja interpersonalna 1       0,5 16
10 Materiałoznawstwo w stomatologii 2       1 32
11 Profilaktyka w stomatologii     4 4 4 128
Ogólna liczba godzin 10 10 8 8 18 576
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej     5 5 5 160
13 Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym 3 4     3 96
14 Pracownia farmakoterapii stomatologicznej i techniki pracy w gabinecie dentystycznym 5 6     5 160
15 Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii     6 6 6 192
Ogólna liczba godzin 8 8 11 11 19 608
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 19 19 19 19 38 1216
Praktyka zawodowa:
 6 tygodni (210 godzin), w tym 70 godzin w gabinetach dentystycznych, 70 godzin w gabinetach specjalistycznych (chirurgicznych, protetycznych, ortodontycznych, periodontologicznych, pedodontycznych, fizykoterapeutycznych), 70 godzin w szkole,
przedszkolu, szpitalu, domu dziecka lub domu pomocy społecznej 
    70         
(2 tyg.)
140           
(4 tyg.)
210  
(6 tyg.)
 
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188