Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Opiekun osoby starszej

Zawód: Opiekun osoby starszej                                                                     

Kwalifikacja:                                                             

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej                                                            

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.                                               

                                                                                    

Warunki rekrutacji:                                                               

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                                                

                                                                                    

Potrzebne  dokumenty:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)   

                                                                                                                                          

Korzyści dla Absolwentów:                                                               

Po ukończeniu kierunku będziesz potrafił/a:                                                            

Ustalać i klasyfikować problemy opiekuńcze i potrzeby osoby starszej

Diagnozować zasoby i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej

Dobierać odpowiednie metody technik zapewniające kompleksowe opiekę osobie starszej

Mobilizować i podtrzymywać aktywizację osoby starszej                      

                                              

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ! ---> zapisz się już teraz        

                                                            

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: opiekun osoby starszej 341202                                                                                    

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)                                                                             

Forma kształcenia: zaoczna                                                                             

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:                                                                                   

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej  

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem                               
I                  II    III              IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy  20       20
3 Język migowy   20     20
4 Język obcy 20 20     40
5 Podstawy psychologii i socjologii 20       20
6 Komunikacja interpersonalna   25     25
7 Podstawy pomocy społecznej 25       25
8 Podstawy opieki 30 30 30 30 120
9 Elementy terapii zajęciowej     35 35 70
Ogólna liczba godzin 115 95 65 65 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
10 Pracownia pierwszej pomocy   20     20
11 Pracownia opiekuńczo-pielęgnacyjna 50 50 50 50 200
12 Pracownia pomocy społecznej     60 60 120
Ogólna liczba godzin 50 70 110 110 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       140
(4 tyg.)
140
(4 tyg.)
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188