Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Opiekun w domu pomocy społecznej

Zawód: Opiekun w domu pomocy społecznej  

Kwalifikacja:

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej                   

                                                                                    

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.     


Wyjątkowa oferta tylko w NOVA C.E.!

Opiekun medyczny + Opiekun w Domu Pomocy Społecznej w 2 lata zamiast 3.

1. Jeśli chcesz się ZAPISAĆ PO RAZ PIERWSZY – zapisując się w NOVA C.E. na kierunek OPIEKUN MEDYCZNY (1rok) masz możliwość uzyskania drugiego zawodu OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (normalnie trwającego 2 lata a w NOVA C.E. 1 rok).

2. Jeśli jesteś ABSOLWENTEM kierunku OPIEKUN MEDYCZNY – zapisując się w NOVA C.E. na kierunek OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ kończysz go w 1 rok, a nie w 2 lata.

Uzyskanie drugiego zawodu OPIEKUNA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ pozwala na wynegocjowanie dużo wyższej stawki przy zatrudnieniu nie tylko w krajowych, ale i zagranicznych firmach.

                                                                                                                                        

Warunki rekrutacji:

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.                      

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                                               

                                                                                    

Potrzebne  dokumenty:                                                                     

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

                                      

Korzyści dla absolwentów:                                                                

Po ukończeniu kierunku, będziesz potrafił/a:   

Zindywidualizować całościową opiekę mieszkańca DPS

Diagnozować stan psychospołeczny osoby podopiecznej

Utrzymać aktywność i sprawność psychofizyczną oraz intelektualną osoby podopiecznej

Współpracować z zespołem terapeutycznym w celu jak najlepszego sprawowania opieki nad osobą podopieczną

Motywować i wspierać osobę podopieczną w aktywnym spędzaniu czasu wolnego oraz rozwoju własnych zainteresowań  

                                                                                                              

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ!  --->  zapisz się już teraz


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: opiekun w domu pomocy społecznej 341203                                                                         

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)                                                                             

Forma kształcenia: zaoczna                                                                             

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:                                                                                   

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej                                  

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy  20       20
4 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii 25       25
5 Polityka społeczna     10   10
6 Komunikacja interpersonalna i społeczna   25     25
7 Podstawy opieki  30 30 30 30 120
8 Anatomia i fizjopatologia 20       20
9 Język obcy     20 20 40
10 Rewalidacja psychoruchowa     20 20 40
11 Język migowy   20     20
Ogólna liczba godzin 95 75 80 70 320
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Pracownia opiekuńczo - pielęgnacyjna 50 50 50 60 210
13 Aktywizacja osoby podopiecznej i z niepełnosprawnościami  20 20     40
14 Pracownia  usprawniania ruchowego     45 45 90
15 Pracownia  pierwszej pomocy   20     20
Ogólna liczba godzin 70 90 95 105 360
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175   175 175 175 700
Praktyka zawodowa       140
(4 tyg.)
140
(4 tyg.)
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188