Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Opiekunka dziecięca domowa (niania)

W warszawie pod nazwą opieka dziecięca domowa 

Opiekunka dziecięca domowa (niania) zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

 

Tryb: zaoczny- zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- żłobkach,

- domach opieki,

- szpitalach,

- hospicjach,

- ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi).


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),

SPECJALNOŚĆ

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA DOMOWA (NIANIA)

 

531104

 

SPECIALITY

 

CHILD CARE WORKERS

 

5311

 
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Anatomia i fizjologia dziecka

20

 

20

2

Wychowanie dziecka

 

80

80

3

Psychologia wieku dziecięcego

 

20

20

4

Komunikacja interpersonalna

 

20

20

5

Pielęgnacja dziecka

 

40

40

6

Pierwsza pomoc

20

 

20

7

Metody i techniki pedagogiczne

20

 

20

8

Pedagogika społeczna i opiekuńcza

40

 

40

9

Literatura dziecięca

20

 

20

Razem

120

160

280 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188