Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik usług pocztowych i finansowych

Technik usług pocztowych i finansowych


Uzyskany tytuł zawodowy: Technik usług pocztowych i finansowych

Symbol cyfrowy zawodu: 421108

Kierunek realizowany jest przez 1 rok, 2 semestry Jeśli chciałbyś pracować w punktach świadczących usługi finansowe lub na poczcie, lubisz pracę biurową i obracanie towarami a do tego cechuje Cię otwartość, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku technik usług pocztowych i finansowych w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa.

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej – zazwyczaj co dwa tygodnie w dwa lub trzy dni:

 Możliwe tryby kształcenia w formie zaocznej:

a)     dzienny: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

b)     wieczorowy: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych

c)     weekendowy: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących w dni powszednie.

 

Korzyści dla Absolwentów

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

–      świadczenia usług pocztowych i kurierskich,

–      realizowania usług finansowych,

–      realizowanie obrotu towarowego,

–      opracowywania przesyłek,

–      ekspediowania i przewóz przesyłek,

–      obsługi klienta w języku angielskim.

 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

- firmach pocztowo – kurierskich, np. DHL

- punkcie pocztowym, np. Poczta Polska

- punktach świadczących usługi finansowe, np. kantor, lub

- możesz założyć własną firmę świadczącą usługi pocztowo - finansowe

 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

AU.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
AU.67. Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich


L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20   20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20   20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15   15
5 Język angielski zawodowy 20 10 30
6 Towaroznawstwo   20 20
7 Przepisy prawa konsumenckiego   10 10
8 Podstawy marketingu i raklamy   10 10
9 Usługi pocztowe i kurierskie 25 15 40
10 Przesyłki pocztowe 15   15
Ogólna liczba godzin 115 65 180
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Technika i praca biurowa 30   30
12 Realizowanie usług finansowych 25   25
13 Realizowanie obrotu towarowego   40 40
14 Ekspediowanie i przewóz przesyłek pocztowych   65 65
Ogólna liczba godzin 55 105 160
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa     160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.66 odbywać się będzie pod koniec I semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.67 odbywać się będzie pod koniec II semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188