Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Elektromechanik

Kierunek: Elektromechanik 741201

Kwalifikacja:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Język angielski zawodowy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Elektrotechnika i elektronika 70       70
6 Części maszyn z materiałoznawstwem   40 60   100
7 Maszyny elektryczne   40 20 50 110
8 Urządzenia elektryczne   30 20 20 70
9 Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych     35   35
Ogólna liczba godzin 145 110 135 70 460
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
10 Pomiary elektryczne i elektroniczne   55     55
11 Rysunek techniczny 50 10 40   100
12 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych   20 20 61 101
Ogólna liczba godzin 50 85 60 61 256
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 195 195 195 131 716
Praktyka zawodowa         0
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.04. odbywać się będzie po semestrze IVRealizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Elektromechanik zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w maszynach i urządzeniach elektrycznych.

 

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych gdzie wymagana jest obsługa i serwis urządzeń i maszyn elektrycznych. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Po uzupełnieniu kwalifikacji o E.8. i E.24. oraz wykształcenia średniego można uzyskać tytuł Technik elektryk.

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188