Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik budownictwa z gospodarowaniem nieruchomościami

Zawód: technik budownictwa z energetyką odnawialną i gospodarowaniem nieruchomościami 311204

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacja:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (572 godziny)
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (306 godzin)

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 10     30
5 Rysunek budowlany 15 15     30
6 Podstawy budownictwa 45       45
7 Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych 30 80 50   160
8 Dokumentacja budowlana     20 50 70
9 Kataster i gospodarowanie nieruchomościami 10 10     20
10 Podstawy konstrukcji budowlanych 30 30 10   70
Ogólna liczba godzin 205 145 80 50 480
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Obsługa i prowadzenie biura nieruchomości     20 20 40
12 Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych   63 90   153
13 Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych     15 60 75
14 Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych     10 65 75
15 Posługiwanie się dokumentacją budowlaną     15 40 55
Ogólna liczba godzin 0 63 130 165 398
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 205 208 210 215 878
Praktyka zawodowa     80 80 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację BD.29. odbywać się będzie po semestrze III
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację BD.30. odbywać się będzie po semestrze IV


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik budownictwa projektuje, organizuje i prowadzi roboty budowlane, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcje budowlaną, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz inwentaryzacje budowalne.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, państwowym nadzorze budowlanym, administracji budynków, biurach projektów, , a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Po uzyskaniu kwalifikacji B.16. można uzyskać tytuł Betoniarz-zbrojarz. Po uzyskaniu kwalifikacji B.18. można uzyskać tytuł Murarz-tynkarz. Po uzyskaniu kwalifikacji B.20. można uzyskać tytuł Monter konstrukcji budowlanych.  Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188