Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik budownictwa

Kierunek: Technik budownictwa 311204

Kwalifikacja:

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego

Podstawy budownictwa

100

Dokumentacja techniczna

70

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Sporządzanie kosztorysów

30

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

35

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

 

Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych

28

Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego

25

Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych

30

Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

30

Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

30

V.1. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

 

Przygotowanie zbrojenia do montażu

100

Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniu i formach

95

Wykonywanie mieszanek betonowych

100

Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, pielęgnacja świeżego betonu

95

albo V.2. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

100

Wykonywanie murowych konstrukcji budowlanych

95

Wykonywanie tynków

100

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowych konstrukcji budowlanych

95

albo V.3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych

 

Montaż konstrukcji stalowych

130

Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

130

Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

130

RAZEM z jedna kwalifikacją do wyboru:

878

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie=160 godzin


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik budownictwa projektuje, organizuje i prowadzi roboty budowlane, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcje budowlaną, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz inwentaryzacje budowalne.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, państwowym nadzorze budowlanym, administracji budynków, biurach projektów, , a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. 


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188