Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik inżynierii sanitarnej

Kierunek: Technik urządzeń sanitarnych 311209

Kwalifikacja:

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem sieci sanitarnych

B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego

Podstawy budownictwa

50

Sieci komunalne

47

Instalacje sanitarne

40

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych

73

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych

74

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych

74

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem sieci sanitarnych

 

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych

54

Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

54

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych

54

Wykonanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

53

V.1. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

 

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych

48

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych

49

Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych

49

Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

49

RAZEM:

878

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie=160 godzin


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik urządzeń sanitarnych projektuje, organizuje i prowadzi roboty związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi i ciepłowniczymi, prowadzi dokumentację. Prowadzi nadzór nad wykonaniem.  

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w przedsiębiorstwach budowlanych, zajmujących się instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi i ciepłowniczymi, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Po uzyskaniu kwalifikacji B.16. można uzyskać tytuł Betoniarz-zbrojarz. Po uzyskaniu kwalifikacji B.18. można uzyskać tytuł Murarz-tynkarz. Po uzyskaniu kwalifikacji B.20. można uzyskać tytuł Monter konstrukcji budowlanych.  Nie jest wymagane wykształcenie średnie.


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188