Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik usług fryzjerskich z usługami barber-shop

Kierunek: Technik usług fryzjerskich z usługami barber-shop 514105

Kwalifikacja:

A. 19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A. 23. Projektowanie fryzur

Szkolny plan nauczania:

L.p.Obowiązkowe zajęcia edukacyjneSemestrRazem
IIIIIIIV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1Bezpieczeństwo i higiena pracy20   20
2Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej20   20
3Komunikacja personalna i społeczna15   15
4Język angielski zawodowy2030  50
5Podstawy fryzjerstwa2040  60
6Podstawy dermatologii40   40
7Organizacja salonu  202040
8Stylizacja fryzjerska  202343
9Technologie fryzjerskie40202030110
10Projektowanie fryzur 4030 70
Ogólna liczba godzin1751309073468
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11Pracownia fryzjerska258090125320
12Wizualizacja wizerunku 3060 90
Ogólna liczba godzin25110150125410
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych200240240198878
Praktyka zawodowa   160160
Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.26 odbywać się będzie po semestrze III
Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.21 odbywać się będzie po semestrze IV


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik usług fryzjerskich zajmuje się organizacja i zarządzaniem działalnością zakładu fryzjerskiego, wykonuje zabiegi fryzjerskie i stylizuje fryzury, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, prowadzi negocjacje, analizuje jakość i efektywność prowadzonych usług.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w dowolnym podmiocie gospodarczym/ organizacji prowadzącym działalność fryzjerską bez względu na formę prawna czy własnościową. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.


Po uzyskaniu kwalifikacji A.19. można uzyskać tytuł Fryzjer. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188