Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Opiekun medyczny z organizacją opieki dzieci, osób starszych i geriatrią

Zawód: Opiekun medyczny z certyfikatem organizacji opieki dzieci i osób starszych

Kwalifikacja:                                               

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

                                                      

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.            


Wyjątkowa oferta tylko w NOVA C.E.!

Opiekun medyczny + Opiekun w Domu Pomocy Społecznej w 2 lata zamiast 3.

1. Jeśli chcesz się ZAPISAĆ PO RAZ PIERWSZY – zapisując się w NOVA C.E. na kierunek OPIEKUN MEDYCZNY (1rok) masz możliwość uzyskania drugiego zawodu OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (normalnie trwającego 2 lata a w NOVA C.E. 1 rok).

2. Jeśli jesteś ABSOLWENTEM kierunku OPIEKUN MEDYCZNY – zapisując się w NOVA C.E. na kierunek OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ kończysz go w 1 rok, a nie w 2 lata.

Uzyskanie drugiego zawodu OPIEKUNA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ pozwala na wynegocjowanie dużo wyższej stawki przy zatrudnieniu nie tylko w krajowych, ale i zagranicznych firmach.

                                                                                       

Warunki rekrutacji:                                                

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                                 

                                                        

Potrzebne  dokumenty:                                                       

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)                                                       

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki) 

                                      

Korzyści dla Absolwentów:                                                  

Po ukończeniu kierunku, będziesz potrafił/a:                                             

Rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku

Pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb biologicznych i w podtrzymywaniu aktywności społecznej

Aktywizować osobę chorą i niesamodzielną do zwiększenia samodzielności

Zapewnić higieniczne warunki otoczenia

Wykonywać czynności higieniczne

Asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych i zabiegów

Utrzymywać higienę i konserwować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów

Podejmować współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki zdrowotnej osoby chorej i niesamodzielnej

                                                         

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ! ---> zapisz się już teraz       

                                 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA 

Zawód: opiekun medyczny z certyfikatem organizacji opieki dzieci i osób starszych 532102

Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok)                                                 

Forma kształcenia: zaoczna                                                 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:                                                       

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Anatomia i fizjopatologia 20   20
3 Podstawy opieki 30 30 60
4 Zdrowie publiczne    10 10
5 Podstawy psychologii i socjologii  20   20
6 Technologie informacyjne   10 10
7 Język migowy   20 20
8 Język obcy 20   20
Ogólna liczba godzin 90 70 160
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
9 Pracownia opiekuńczo - pielęgnacyjna 50 50 100
10 Pracownia pierwszej pomocy   20 20
11 Pracownia umiejętności zawodowych 30 30 60
Ogólna liczba godzin 80 100 180
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa   140           (4 tyg.) 140           (4 tyg.)
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188