Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik dentystyczny

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik dentystyczny

Symbol cyfrowy zawodu: 321402

Technik dentystyczny jest zawodem, który wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnień manualnych. To jedyny zawód, który daje uprawnienia do wykonywania protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i ektoprotez nosa, oka, małżowiny usznej.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:   

K1 - Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy (Z.17. )

Zajęcia realizowane są minimum 5 dni w tygodniu.


Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- wykonywania protez dentystycznych,

- wykonywania aparatów ortodontycznych,

- wykonywania szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy,

- wykonywania rekonstrukcji i napraw protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i szyn.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

  - pracowniach protetycznych,

  - pracowniach ortodontycznych,

  - gabinetach stomatologicznych,

  - laboratoriach dentystycznych.

 

Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),


 


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188