Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik farmaceutyczny

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik farmaceutyczny

Symbol cyfrowy zawodu: 321301

Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów. Uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.


W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:    

K1 - Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (Z.19.  )

Zajęcia realizowane są minimum 5 dni w tygodniu.


Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- sporządzania i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

- przeprowadzania analizy i kontroli produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych,

- prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

 

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- aptekach, 

- punktach aptecznych, 

- zakładach przemysłu farmaceutycznego, 

- hurtowniach farmaceutycznych, 

- inspekcji farmaceutycznej, 

- sklepach zielarsko-medycznych, 

- stacjach sanitarno-epidemiologicznych.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),

.

 

 

 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188