Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik masażysta z fizjoterapią i rehabilitacją sportową

Zawód: Technik masażysta z fizjoterapią i rehabilitacją sportową

Kwalifikacja:                                                                           

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu                                                                      

                                                                                                  

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.                           

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.                                                             

                                                                                                  

Warunki rekrutacji:                                                                            

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.                                    

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.                                                                              

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                                                              

                                                                                                  

Potrzebne  dokumenty:                                                                                  

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)                                                                                   

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)         

                                                                                                                                     

Korzyści dla Absolwentów:                                                                             

Po ukończeniu kierunku będziesz potrafił/a:                                                                          

Opisać ogólną budowę organizmu człowieka                                                                          

Opisać budowę i funkcję tkanek człowieka                                                                               

Wyjaśnić budowę i fizjologię układu ruchu                                                                               

Omówić budowę i funkcję skóry, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, układu nerwowego, narządu zmysłów, czynności układu wewnątrzwydzielniczego, zlokalizować u pacjenta podstawowe struktury anatomiczne w układzie kostno-stawowym, mięśniowym, ocenić strukturę anatomiczne człowieka na potrzeby masażu

Posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu anatomii i fizjologii        

                                                                                                                                      

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ!  ---> zapisz się już teraz               


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: technik masażysta z certyfikatem z fizjoterapii i rehabilitacji sportowej 325402

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)                                                                                           

Forma kształcenia: stacjonarna                                                                                                  

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:                                                                                                 

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem tygodniowo Liczba godzin w cyklu kształcenia
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 1 1     1 32
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Anatomia i fizjologia 2 2 2 2 4 128
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy  2       1 32
4 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia   1        
5 Język obcy 2       1 32
6 Komunikacja interpersonalna 1       0,5 16
7 Podstawy fizjoterapii   2     1 32
8 Teoria masażu 1 1 3 3 4 128
9 Zdrowie publiczne     2 2 2 64
10 Wybrane zagadnienia kliniczne   2 2 2 3 96
Ogólna liczba godzin 8 8 9 9 17 544
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Pracownia masażu i fizjoterapii 10 10 10 10 20 640
Ogólna liczba godzin 10 10 10 10 20 640
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 19 19 19 19 38 1216
Praktyka zawodowa     70      
(2 tyg.)
140  
(4 tyg.)
210
(6 tyg.)
 
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188