Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Barman

Barman zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych oraz prowadzi dokumentację sprzedaży w tym rozliczenia kelnerskie. Barman podaje m.in. potrawy, miksuje drinki i napoje oraz przygotowuje salę konsumpcyjną.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


 

SPECJALNOŚĆ

 

BARMAN

 

513202

 

SPECIALITY

 

BARTENDERS

 

5132

 
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

L.p.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

Razem

1

Sylwetka barmana

10

 

10

2

Kultura i etyka zawodu barmana

10

 

10

3

Sprzęt barowy, narzędzia i akcesoria barowe oraz zasady bhp

20

 

20

4

Zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych

40

 

 

40

5

Wódki czyste i gatunkowe, wina i piwa

30

 

30

6

Techniki mieszania

 

20

20

7

Techniki miksowania

 

50

50

8

Alternatywna sztuka barmańska

 

30

30

9

Język angielski w zawodzie barmana

 

30

30

Razem

110

130

240


                                           

 


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- barach,

- restauracjach,

- pubach.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188