Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Białystok

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Każdy Słuchacz zobowiązany jest stawić się 30 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym

 

 

 Każdy zdający powinien mieć własne! :

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu własny długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych, które każdy zdający powinien mieć własne:

- biologia – linijka, kalkulator  prosty,

- geografia – linijka, kalkulator prosty, lupa,

- historia – lupa,

- matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty,

- wiedza o społeczeństwie – kalkulator prosty,

 

 


PLIKI DO POBRANIAOpis: http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png

Informację o egzaminie maturalnym można pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 


 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

można pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188