Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Florysta z certyfikatem aranżacji ślubnych

Zawód: Florysta z aranżacją ceremonii ślubnych                                                      

Kwalifikacja:                                               

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

                                          

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. 

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. 


Warunki rekrutacji:                                               

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok! 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.                                            

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.                                                    

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.                                                  

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                                  

                                                                      

Potrzebne  dokumenty:                                                      

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)                                                       

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)     

                 

Korzyści dla Absolwentów:                                                 

Po ukończeniu kierunku, będziesz potrafił/a:                                             

Projektować dekoracje roślinne                                                        

Wykonywać dekoracje roślinne, aranżować wnętrza i otwartą przestrzeń

Obsługiwać klienta i planować przestrzeń w handlu w branży florystycznej                     

                                          

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ!  --> zapisz się już teraz


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: florysta 343203 z  aranżacją ceremonii ślubnych                                                                    

Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok)                                                               

Forma kształcenia: zaoczna                                                               

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:                                                                     

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych                       

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy we florystyce 20   20
3 Podstawy florystyki 25 25 50
4 Dzieje dekoracji roślinnych 15   15
5 Język obcy   20 20
6 Organizacja pracy małych zespołów   15 15
7 Stylizacje florystyczne 25 25 50
Ogólna liczba godzin 85 85 170
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
8 Projektowanie kompozycji florystycznych 25 25 50
9 Wykonywanie kompozycji florystycznych 35 35 70
10 Pracownia stylizacji florystycznej 25 25 50
Ogólna liczba godzin 85 85 170
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyka zawodowa   140         
(4 tyg.)
140
(4 tyg.)
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188