Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik usług kosmetycznych z kosmetyką estetyczną

Zawód: Technik usług kosmetycznych z kosmetyką estetyczną                                                        

Kwalifikacja:                                               

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

                                                        

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.                                 

                                                        

Warunki rekrutacji:                                                

W  NOVA Centrum Edukacyjne naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego (luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!                                                 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.                                            

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.                                                   

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.                                                    

Aby zapisać się do jednej ze szkół NOVA Centrum Edukacyjne, przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz zamieszczony na stronie.                                           

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.                                                  

Doradzamy przy wyborze zawodu.                                                  

                                                        

Potrzebne  dokumenty:                                                       

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

1 zdjęcie (format legitymacyjny)                                                       

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)

                                                        

Korzyści dla Absolwentów:                                                  

Po ukończeniu kierunku, będziesz potrafił/a:                                             

Przeprowadzać diagnozy kosmetyczne                                           

Wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające                                                      

Udzielać porad kosmetycznych                                                         

Organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny          

                                                                           

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ! ---> zapisz się już teraz

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: technik usług kosmetycznych z kosmetyką estetyczną 514207

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)                                                                             

Forma kształcenia: zaoczna                                                                             

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:                                                                                   

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podstawy anatomiczno - dermatologiczne 40       40
4 Kosmetyka 20 20 20 20 80
5 Chemia kosmetyczna   15 20   35
7 Podstawy zdrowego żywienia       20 20
8 Język obcy     20 20 40
9 Komunikacja interpersonalna i społeczna 15       15
10 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 15       15
Ogólna liczba godzin 110 35 60 60 265
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Pracownia makijażu i stylizacji   30 30 30 90
13 Pracownia kosmetyki twarzy i ciała 55 55 55 55 220
14 Pracownia kosmetyki dłoni i stóp   30 30 30 90
16 Pracownia pierwszej pomocy   15     15
Ogólna liczba godzin 55 130 115 115 415
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       140           (4 tyg.) 140                (4 tyg.)
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru

                                                       


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188