Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik spedytor

Kierunek: Technik spedytor 333108

Kwalifikacja:

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30 20 20 90
5 Podstawy ekonomii 20       20
6 Elementy statystyki 20       20
7 Podstawy logistyki   30     30
8 Regulacje prawne w transporcie, spedycji i obrocie towarowym   30     30
9 Gospodarka zapasami i magazynem   60 40   100
10 Procesy transportowe     40 70 110
Ogólna liczba godzin 115 150 100 90 455
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Technika i praca biurowa 30 50     80
12 Obsługa kontrahentów     40   40
13 Organizacja procesów transportowych     20 113 133
14 Organizacja procesów przeładunkowo-załadunkowych   40 80   120
15 Dokumentacja transportowo-spedycyjna       50 50
Ogólna liczba godzin 30 90 140 163 423
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 145 240 240 253 878
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.31 odbywać się będzie po semestrze IV


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik spedytor zajmuje się organizacją transportu i zarządzaniem transportem krajowym i międzynarodowym. Prowadzeniem dokumentacji, negocjacjami, organizacją wszystkich procesów związanych z załadunkiem i rozładunkiem.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w dowolnym podmiocie gospodarczym/ organizacji gdzie występują procesy transportowe bez względu na formę prawna czy własnościową.

 

 


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188