Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Poznań

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny: 

Proszę mieć ze sobą dowód osobisty i czarny długopis.

 Słuchacz zobowiązany jest stawić się 30 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym

 

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu własny długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych, które każdy zdający powinien mieć własne:

- biologia – linijka, kalkulator  prosty,

- geografia – linijka, kalkulator prosty, lupa,

- historia – lupa,

- matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty,

- wiedza o społeczeństwie – kalkulator prosty,


HARMONOGRAM MATUR 2021:

Język polski poziom podstawowy                       4.05.2021r. godz. 9:00

Matematyka poziom podstawowy                       5.05.2021r. godz. 9:00

Język angielski poziom podstawowy                   6.05.2021r. godz. 9:00

Język angielski poziom rozszerzony                   7.05.2021r. godz. 9:00

Język polski poziom rozszerzony                        10.05.2021r. godz. 9:00

Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony      11.05.2021r. godz. 14:00

Biologia poziom rozszerzony                              12.05.2021r. godz. 9:00

Historia poziom rozszerzony                              17.05.2021r. godz. 9:00


Informację o egzaminie maturalnym można pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

https://www.oke.poznan.pl/

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

https://www.oke.poznan.pl/

 


na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188