Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Poznań

Praktyki zawodowe


Etapy realizacji praktyki zawodowej:

1.     Wyszukanie zakładu pracy, przedsiębiorstwa, firmy.  

2.     Zapytanie o praktykę.

3.     Zgłoszenie się do sekretariatu szkoły z danymi zakładu pracy: nazwa zakładu, adres, regon.

4.     Odebranie skierowania na praktykę zawodową oraz dwóch egzemplarzy umowy o praktyki dla zakładu pracy.

5.     Realizacja praktyki w wymiarze z tabeli poniżej.

6.     Wypełnienie dziennika praktyk oraz uzyskanie oceny (w dzienniczku praktyk). 

7.     Rozliczenie się z praktyki zawodowej ze szkołą - zdanie dzienniczka praktyk.  


Dokumenty do pobrania:Terminarz rozliczenia praktyki zawodowej - złożenie dziennika praktyk:

do 1 stycznia - jeżeli słuchacz realizował praktykę w semestrze jesiennym

do 1 maja - jeżeli słuchacz realizował praktykę w semestrze wiosennym
 

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188