Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Zielona Góra

Organizacja szkołyJesteśmy do Waszej dyspozycji:

1.       Dyrektor Dydaktyczny - krysztofowicz@nova.edu.pl

2.       Kierownik Oddziału - dachowicz@nova.edu.pl

3.       Sekretariat czynny  - zielonagora@nova.edu.pl  

4.       Zajęcia odbywają się przy :

          ul. Dworcowej 39/1

5.       Plany zajęć są dostępne na naszej stronie w zakładce strefa słuchacza > plany zajęć. 

           Prosimy aby przed każdym zjazdem sprawdzać plan czy nie uległ zmianie (sekretariat nie ma obowiązku informować o tym każdorazowo)

6.       Obowiązek frekwencji. Przypominamy o obowiązku obecności na 50% zajęć w każdym miesiącu oraz uzyskaniu co najmniej 50% obecności na zajęciach z danego przedmiotu w semestrze.

7.       Czesne. Pamiętaj aby terminowo wpłacać raty czesnego lub za egzaminy na swoje indywidualne konto wskazane na umowie Opłata za przygotowanie  sesji egzaminacyjnej w każdym                      semestrze  wynosi 100 zł i należy ją uiścić do 5 grudnia w semestrze zimowym oraz letnim do  5 maja. Polecaj znajomych a będziesz miał sesję GRATIS!

8.       Legitymacja jest wypisywana na wniosek słuchacza w sekretariacie szkoły. Wymagane jest dostarczenie zdjęcia do dokumentu. Zaświadczenia o nauce są wydawane w sekretariacie  również               na wniosek słuchacza.

9.       Przypominamy o obowiązku dostarczenia kompletu dokumentów do szkoły : świadectwa oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w przypadku kierunków zawodowych ( KKZ i PSZ )

Pobierz skierowaniena górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188