Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Gliwice

Praktyki zawodowePraktykę zawodową realizują słuchacze:

1. Policealnej Szkoły Zawodowej ( w tabeli poniżej wykaz kierunków w roku szkolnym 2013/2014)

Etapy realizacji praktyki zawodowej:

1. Wyszukanie zakładu pracy, przedsiębiorstwa, firmy. Zapytanie o praktykę.
2. Zgloszenie się do sekretariatu szkoły z danymi zakladu pracy: nazwa zakladu, adres.
3. Realizacja praktyki w wymiarze z tabeli poniżej.
4. Wypełnienie dziennika praktyk oraz uzyskanie oceny (w dzienniczku praktyk) z zakładu pracy ( pobierz info)
5. Rozliczenie się z praktyki zawodowej ze szkołą - zdanie dzienniczka praktyk wraz z jednym egzemplarzem z zakładu pracy.

 

Terminarz rozliczenia praktyki zawodowej - złożenie dziennika praktyk:

do 15 stycznia - gdy praktykę realizował słuchacz w semestrze zimowym

do 1 czerwca - gdy praktykę realizował słuchacz w semestrze wiosennym

SEMESTRALNE WYMIARY PRAKTYK DLA SŁUCHACZY NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Kierunek I sem II sem III sem IV sem Razem
Technik Usług Kosmetycznych
2 tyg.
2 tyg. 4 tyg.
Technik Administracji
4 tyg. 4 tyg.
8 tyg.
Technik Rachunkowości
2 tyg. 2 tyg.
4tyg.
Technik Informatyk

4 tyg.
4 tyg.
Technik BHP
2 tyg. 2 tyg.
4 tyg.
Technik Turystyki Wiejskiej

4 tyg. 2 tyg. 8 tyg.
Florysta
4 tyg. x x 4 tyg.
Asystent Osoby Niepełnosprawnej 4 tyg. 4 tyg. x x 8tyg.

Wymiar 1 tygodnia praktyki = 40 godzin praktyki

Należy się zgłosić do sekretariatu po umowę na praktyki ( 1 egzemplarz dla firmy i 1 dla szkoły).

Podpisaną umowę oraz dzienniczek praktyk składamy w sekretariacie.

na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188